OTÁZKY:                                                                                                                                   Pošlite nám Vašu otázku.
 1. Sú náhradné prúžky a lancety ku glukomeru OneTouch Ultra dostupné a v akej cene?
 2. Kúpil som si vo výhodnej cene glukomer značky "XY". Spotrebný materiál však nie je bežne dostupný a som nútený ho nakupovať bez lekárskeho predpisu pomerne draho cez internet. Viete mi poradit?
 3. Môžem objednaný tovar zaplatiť bezhotovostne cez internet?
 4. Ako sa dozviem, či je objednaný tovar na sklade, jeho cenu, dobu dodania a pod.?
 5. Dočítal som sa, že predávate prístroj na elektroliečbu OMRON E4 s príslušenstvom. Môžem sa spýtať či existuje takýto, prípadne podobný prístroj s viacerimi kanálmi /nie iba jeden/ s možnosťou prikladania nielen dvoch, ale viacerých elektród?
 6. Chcem sa spýtať, či máte nejaké cenovo prijateľné prístroje na laserovu terapiu a magnetoterapiu.
 7. Aká je povinná výbava: motolekárnička, autolekárnička, autolekárnička pre hromadnú dopravu, nástenná lekárnička.

ODPOVEDE:
 1. Náhradné prúžky a lancety ku glukomeru OneTouch Ultra sú bežne dostupné v každej lekárni a vo výdajni zdravotníckych pomôcok. Pri zvýšených hotnotách cukru v krvi Vám ich predpíše na lekársky predpis Váš diabetológ a sú plne hradené zdravotnými poisťovňami.
  Kód prúžkov:    D64942    -    prúžky ku glukomeru OneTouch Ultra
  Kód lanciet:       D64944    -    lancety ku glukomeru OneTouch Ultra
  Prúžky a lancety sa samozrejme dajú kúpiť aj samostatne v lekárni, alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok.Objednávka E-shop.

 2. Žiaľ, ak si kúpite akúkoľvek zdravotnícku pomôcku, ktorá nie je uvedená v Zozname zdravotníckych pomôcok vydávaných MZSR, ale je vo výhodnej cene, postupujte veľmi obozretne, pretože tým riskujete nasledovné:
  - spotrebný materiál k zdravotníckej pomôcke /ZP/ je zvyčajne dostupný iba z jedného zdroja,
  - keďže ZP nie je uvedená v Zozname, ani lekár Vám nemôže predpísať náhradný spotrebný materiál, ktorý by Vám hradila poisťovňa, a preto si ho musíte zakúpiť sami.
  Je to určitý druh obchodnej politiky predajcu, s ktorým vopred kalkuluje.
   
 3. Objednaný tovar je možné zaplatiť bezhotovostne, bankovým prevodom na číslo účtu: 2611213565/1100, alebo, 4004387589/7500, alebo priamym vkladom na náš účet v akejkoľvek pobočke Tatra banky, alebo ČSOB banky. Bližšie info.

 4. O štádiu vybavovania Vašej objednávky ste vždy informovaný e-mailom. Bližšie info.

 5. Takéto zariadenia nedržíme a nemáme o nich ani bližšie informácie. Predpokladáme, že ceny týchto zariadení sa pohybujú zrejme v úplne iných cenových reláciách - rádovo niekoľko desiatok tisíc Sk.

 6. Zatiaľ o takéto špeciálne zariadenia nebol záujem, a preto ich ani nedržíme na sklade. Ako alternatíva sa však ponúka praxou overená liečba svetelnou lampou Bioptron, alebo Biostimul, ktoré sú vyhľadávané, a ktorých liečivé účinky sú vedecky potvrdené.
 7. Odpovede ohľadne lekárničiek nájdete na stránke Panacea s.r.o.

Použité skratky:

ZP - zdravotnícka pomôcka